Ústredný portál verejnej správy

Zdravie

V sekcii zdravie nájdete základné informácie týkajúce sa prihlásenia sa k lekárovi, dokladov potrebných pri návšteve zdravotníckeho zariadenia, práv a povinností pacientov, poistenia, poskytovania zdravotnej starostlivosti či všeobecné informácie potrebné v prípade zdravotného postihnutia.

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 17. 12. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko