Ústredný portál verejnej správy

Práceneschopnosť, materská, ošetrenie člena rodiny

Zamestnanie

Zamestnanie so sebou prináša mnohé plánované i prekvapivé situácie. Či už osoba odchádza na materskú dovolenku alebo je dlhodobo práceneschopná, je užitočné aby mala aspoň základné informácie, ktoré ju prevedú svetom úradov a potrebných administratívnych úkonov.

Dátum poslednej zmeny: 2. 3. 2017
Dátum zverejnenia: 2. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (hb)