Ústredný portál verejnej správy

Občiansky preukaz

Občan a štát

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze.

1. Čo je to občiansky preukaz
2. Občiansky preukaz s čipom

Čo je to občiansky preukaz

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze.
Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete v súvisiacich životných situáciách Prvý občiansky preukaz, Vybavujem občiansky preukaz s čipom, Čo robiť pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu či Vybavujem občiansky preukaz elektronicky.

Občiansky preukaz s čipom

Na základe novely zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch sa od 1. decembra 2013 vydáva nový typ občianskeho preukazu s čipom, tzv. elektronická identifikačná karta (eID).

Občiansky preukaz s čipom - eID

  • slúži na preukazovanie totožnosti občana SR pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami,
  • obsahuje elektronický čip a tým umožňuje preukazovanie totožnosti občana v elektronickom prostredí  pri využívaní elektronických služieb verejnej správy  (e-Government služieb).

Viac informácií o občianskom preukaze s čipom nájdete v sekcii Občiansky preukaz s čipom - najčastejšie otázky a odpovede a v životnej situácii Elektronické služby súvisiace s občianskym preukazom.

 

Dátum poslednej zmeny: 24. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 14. 2. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Lokalita

  • Slovensko