Ústredný portál verejnej správy

Občiansky preukaz

Občan a štát

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze.

1. Čo je to občiansky preukaz
2. Občiansky preukaz s čipom

Čo je to občiansky preukaz

Občiansky preukaz vydáva útvar Policajného zboru príslušný na vydávanie občianskych preukazov a je povinný ho mať každý občan, ak dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Držiteľom občianskeho preukazu môže byť aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo občan mladší ako 15 rokov (bez podoby tváre).

Viac informácií nájdete v súvisiacich životných situáciách Prvý občiansky preukaz, Vybavujem občiansky preukaz s čipom a Čo robiť pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.

Občiansky preukaz s čipom (eID)

Od 1. decembra 2013 sa vydáva nový typ občianskeho preukazu s čipom, tzv. elektronická identifikačná karta (eID). V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva (eZdravie) má mať do 31. decembra 2021 každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky eID, a teda aj občania mladší ako 15 rokov a aj občania starší ako 65 rokov. Viac informácií je dostupných priamo na stránke Ministerstva vnútra SR.

Občiansky preukaz s čipom - eID

  • slúži na preukazovanie totožnosti občana SR pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami,
  • obsahuje elektronický čip a tým umožňuje preukazovanie totožnosti občana v elektronickom prostredí  pri využívaní elektronických služieb verejnej správy  (e-Government služieb).

Viac informácií o občianskom preukaze s čipom nájdete v sekcii Občiansky preukaz s čipom - najčastejšie otázky a odpovede a v životnej situácii Elektronické služby súvisiace s občianskym preukazom.

 

Občiansky preukaz s čipom a biometrickými údajmi

Na základe novely zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazochVýsledkom sú občianske preukazy vydávané v biometrickej kvalite, tzn. vrátane odtlačkov prstov a podoby tváre tak, ako v prípade cestovných pasov.

Údaje budú do občianskych preukazov zapisované vo forme zakódovaných biometrických údajov. V súvislosti so zmenou typu občianskych preukazov s čipom na občianske preukazy s čipom a biometrickými údajmi nebude možné v prípade zmeny trvalého pobytu (ak neboli údaje staršie ako 5, resp. 3 roky) vybaviť si tento doklad elektronicky. Emitovanie biometrických OP si vyžadujú osobnú prítomnosť žiadateľa.


Dátum poslednej zmeny: 10. 11. 2022
Dátum zverejnenia: 14. 2. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Lokalita

  • Slovensko