Ústredný portál verejnej správy

Ako si vybaviť alternatívny autentifikátor?

Občan a štát

Alternatívny autentifikátor je nová možnosť, ktorá štatutárom bez slovenského občianskeho preukazu alebo bez dokladu o pobyte umožní prístup do elektronickej schránky. Vybavia si ho na oddelení dokladov polície alebo cudzineckej polície od 1. marca 2017.
  1. Kto môže požiadať o alternatívny autentifikátor?
  2. Kde požiadať o alternatívny autentifikátor?
  3. Aké dokumenty treba predložiť?
  4. Kde si prebrať alternatívny autentifikátor?

Kto môže požiadať o alternatívny autentifikátor?

O takýto autentifikátor môžu požiadať tí štatutári spoločností zapísaných do Obchodného registra Slovenskej republiky, ktorí nemajú nárok na úradný autentifikátor (teda občiansky preukaz s čipom alebo doklad o pobyte s čipom).

Konkrétne ide o :

  • Slovenského občana, ktorý žije v zahraničí a nemá na Slovensku pobyt, a teda nemá občiansky preukaz
  • Zahraničného občana, ktorý na Slovensku nemá pobyt, a teda nemá doklad o pobyte

Kde požiadať o alternatívny autentifikátor?

Žiadatelia musia požiadať osobne na oddelení polície.

  • Slovenskí občania na niektorom z 9 oddelení dokladov v krajských mestách Slovenskej republiky
  • Cudzinci musia požiadať o vydanie na jednom z 12 oddelení cudzineckej polície

Zoznam pracovísk.

Aké dokumenty treba predložiť?

Štatutár požiada na danom pracovisku, kde pracovníkovi poskytne potrebné údaje predložením platného dokladu totožnosti (cestovný pas, prípadne zahraničný občiansky preukaz) a identifikačného čísla spoločnosti IČO. Pracovník pravdivosť údajov preverí, a ak sú správne, požiada ho o vytvorenie bezpečnostného osobného kódu (BOK) a uvedenie kontaktných údajov.

Kde si prebrať alternatívny autentifikátor?

Karta s alternatívnym autentifikátorom sa zasiela na uvedenú kontaktnú adresu žiadateľa. V prípade že ho žiadateľ nepreberie, bude vrátený späť na pracovisko, kde štatutár požiadal o vydanie, a tam si ho bude môcť prebrať. 

Dátum poslednej zmeny: 2. 3. 2017
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss