Ústredný portál verejnej správy

Informačný článok = informačný článok Elektronická služba = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 53
Informačný článok Overenie výskytu v živnostenskom registri

Elektronická služba slúži na overenie výskytu subjektu v živnostenskom registri ... Ak sa v živnostenskom registri daný subjekt nevyskytuje, použivateľ obdrží negatívnu ...

31. 7. 2015
Elektronická služba Poskytovanie výpisu z verejnej časti živnostenského registra

Výpis z verejnej časti živnostenského registra vydá ktorýkoľvek okresný (živnostenský) úrad Slovenskej republiky ...

21. 1. 2020
Elektronická služba Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení

o vykonaných zmenách údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení v elektronickej forme sa automaticky ...

30. 3. 2020
Informačný článok Oznámenie zmien podľa živnostenského zákona

informácie o oznamovaní zmien podľa živnostenského registra nájdete na tomu venovanej stránke ... zmeny, oznam, zivnostensky zakon, zivnostnik ...

13. 10. 2020
Informačný článok Zmena a prerušenie živnosti

zmene údajov zapísaných v doklade o živnostenskom oprávnení, Úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri ...

8. 9. 2021
Elektronická služba Poskytovanie výpisu z neverejnej časti živnostenského registra

výpisu / prehľadu zapísaných údajov zo živnostenského registra z neverejnej časti môže výlučne osoba, ktorej sa zapísané údaje týkajú na ktoromkoľvek živnostenskom úrade ...

30. 3. 2020
Informačný článok eSlužby živnostenského registra dostupné aj zo starých schránok

prístup k elektronickým službám obchodného registra, živnostenského registra a prístup k schránkam správ, ktoré ... esluzby-zivnostenskeho-registr

6. 3. 2014
Informačný článok Okresný úrad - katastrálny a živnostenský odbor

Okresný úrad – katastrálny odbor Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľností [.pdf, 365.1 kB] podávate, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti alebo oprávnenou osobou ...

5. 11. 2020
Informačný článok Vybrané e-služby

žiadosť o prvozápis údajov do obchodného registra, žiadosť ... Žiadosť o výpis zo živnostenského registra Na vyžiadane výpisu zo živnostenského registra (z jeho verejnej aj z neverejnej ...

18. 10. 2021
Informačný článok Prevádzka pôvodnej verzie portálu bola ukončená

elektronických služieb obchodného registra, elektronických služieb živnostenského registra a na prístup k schránkam správ ... Ukončenie prevádzky pôvodnej verzie portálu (registrácie ...

1. 2. 2017
Informačný článok Odosielanie elektronických podaní cez pôvodné schránky portálu aj v roku 2014

Občanom SR budú od 1. januára 2014 k ... pre podnikateľov, ktorí sú zapísaní v živnostenskom registri, právnické osoby, zapísané v obchodnom registri a orgány verejnej moci, ktorými sú ...

8. 1. 2019
Informačný článok Prihlásenie nového držiteľa vozidla z iného okresu osobne

Ak nevlastníte občiansky preukaz s čipom a vozidlu nebolo vydané osvedčenie o evidencii časť I ... je potrebné predložiť originál výpisu z obchodného alebo zo živnostenského registra ...

7. 9. 2020
Informačný článok Ako vybaviť mandátny certifikát

Čo v skratke vedieť o mandátnom certifikáte? Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) vedie ... podpisovanie príloh pre obchodný register, živnostenský register, kataster) je potrebné, aby si ...

27. 1. 2017
Informačný článok Hlásenie krátkodobého pobytu cudzincov

Kto je to ubytovateľ? Na účely zákona o pobyte cudzincov (zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa ...

31. 5. 2021
Informačný článok Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu osobne (odhlásenie vozidla z evidencie)

Ak nevlastníte občiansky preukaz s čipom a vozidlu nebolo vydané osvedčenie o evidencii časť I ... je potrebné predložiť originál výpisu z obchodného alebo zo živnostenského registra ...

7. 8. 2020
Informačný článok Nové podmienky používania elektronických schránok, zriadených podľa zákona o e-Governmente, od roku 2014!

Občanom SR budú od 1. januára 2014 k ... pre podnikateľov, ktorí sú zapísaní v živnostenskom registri, právnické osoby, zapísané v obchodnom registri a orgány verejnej moci, ktorými sú ...

8. 1. 2019
Informačný článok Predkladanie údajov o spoločnosti Štatistickému úradu SR

Zodpovedná osoba: Štatistický úrad SRČas na vyplnenie e-formulára: nedá sa určiť Otázky a ... osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri a fyzické osoby ...

8. 2. 2018
Informačný článok Ústredný portál - najčastejšie otázky a odpovede

Verzia webového prehliadača je podporovaná vtedy, ak je jej podiel zastúpenia na trhu v ... pri vybraných službách živnostenského registra, ktoré vyžadujú podpísanie formulára ...

26. 10. 2021
Informačný článok Najčastejšie otázky a odpovede

elektronickom podpisovaní? Služby živnostenského registra - ako vytvorím kvalifikovaný elektronický ...

20. 9. 2021
Informačný článok Podania na ústrednom portáli - najčastejšie otázky a odpovede

Kedy sa prihlásenie do schránky považuje za bezdôvodné odopretie prijatia doručovaného ... služby obchodného a živnostenského registra, katastra nehnuteľností, Úradu pre verejné ...

22. 6. 2021

1   2   3    Ďalšia