Ústredný portál verejnej správy

Informačný článok = informačný článok Elektronická služba = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 20
Elektronická služba Spracovanie rozhodnutí z finančnej správy

Finančná správa v rámci komunikácie so subjektom vydáva značné množstvo dokumentov, ktoré ... exekúcie prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecné podanie – Správa daní“, resp ...

20. 5. 2020
Informačný článok Colné predpisy a predpisy v oblasti colníctva

a https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/legislativa/clo/pravne-predpisy-eu ... č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

9. 4. 2019
Informačný článok Projekt Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka vypublikoval prvé agendy

V uplynulých dňoch zverejnila finančná správa na portáli www.cep.financnasprava.sk prvé ... Ministerstvo financií spolu s finančnou správou tak vyšlo v ústrety podnikateľom, aby mali ...

26. 3. 2015
Informačný článok Ako získam číslo EORI v Slovenskej republike?

registračného formulára na webovom sídle finančnej správy, v ktorom bude prílohou výpis z ... služieb na webovom sídle finančnej správy, je možné podať žiadosť o registráciu v ...

8. 2. 2021
Informačný článok Odklad daňového priznania

V súvislosti s prebiehajúcou koronakrízou vychádza Finančná správa SR v ústrety občanom, ktorí ...

23. 3. 2021
Informačný článok Zaplatenie dane z príjmov

Zodpovedná osoba: Finančná správa SRNávodyVideonávody ... Lehota na zaplatenie Spôsob úhrady Číslo účtu ... Lehota na zaplatenie Daň je potrebné zaplatiť v lehote na podanie daňového ...

11. 3. 2019
Elektronická služba Podávanie žiadosti o oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu - finančná zábezpeka prevádzkovateľa hazardnej hry

prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk ... Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky ...

28. 8. 2019
Informačný článok Elektronická komunikácia

za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3 ...

9. 4. 2019
Informačný článok Daň z motorových vozidiel/ Cestná daň

Zodpovedná osoba: Finančná správa SRDoba vyplnenia formulára: do 30 min ... Benefit pre daňovníkov Finančná správa zabezpečuje predvyplnené daňové priznanie k dani z ...

14. 4. 2021
Informačný článok Ako podať daňové priznanie elektronicky?

Zodpovedná osoba: Finančná správa SRDoba vyplnenia formulára: do 60 minAplikácia ... prihlásenia a autorizácie na portáli Finančnej správy SR cez eID kartu nájdete vysvetlený ...

23. 8. 2021
Informačný článok Súvisiace elektronické služby

Registrácia pred cestou do zahraničiaSlužba je ... pracovníkov ministerstva a z pohľadu občana možnosť dostávať správy a cestovné odporúčania ... Finančná pomoc sa neposkytuje na iné účely ...

4. 6. 2021
Informačný článok Prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie

Správa piatich predsedov Správa 5 predsedov predstavuje plán na prehĺbenie a dobudovanie ... konvergencie a solidarity v Eurozóne, ako aj lepšiu správu hospodárskych záležitostí ...

18. 1. 2018
Informačný článok Elektronická komunikácia

ukončení colného režimu tranzit a pri správe záruky s úradom prijímania záruk v systéme ... pri podávaní a prijímaní správ pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime ...

9. 4. 2019
Informačný článok Daň z príjmu

Zodpovedná osoba: Finančná správaDoba vyplnenia formulára: do 60 min ... dispozícii aj na internetovej stránke Finančnej správy SR. Termín sa dá odložiť maximálne ...

22. 2. 2021
Informačný článok Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente

Finančná úspora - elektronické podanie je spoplatnené polovičnou sadzbou správneho ... jednotlivých podaní je občan/podnikateľ informovaný prostredníctvom notifikačných správ ...

16. 10. 2020
Informačný článok Žiadosť o vrátenie DPH

videonávod - Registrácia na portáli Finančnej správy, alebo si prečítajte podrobný postup registrácie na portáli Finančnej správy v životnej situácii Ako podať daňové ...

15. 4. 2021
Informačný článok Výskumný pobyt na Slovensku

V súvislosti s rozvojom kariéry výskumného pracovníka a potrebou zbierania, výmeny a ... zahraničí Odborné vzdelávanie a príprava Finančná podpora pre EÚ pre vedeckých pracovníkov ...

18. 8. 2021
Informačný článok Vrátenie slovenskej DPH zahraničnej osobe z iného členského štátu

Zodpovedná osoba: Finančná správaDoba trvania podania žiadosti: časovo náročnejšia ... Kto môže požiadať o vrátenie slovenskej DPH Termín a spôsob podania žiadosti Obsahové náležitosti ...

16. 4. 2021
Informačný článok Štúdium v zahraničí

Základné informácie Odborné vzdelávanie a príprava Finančné príspevky ... Finančná podpora – grant, ktorý získate, vám pomôže pokryť životné náklady a cestovné ...

2. 11. 2020
Informačný článok Vzťahy s EÚ

Európsky semester Európsky semester (EU semester) je cyklus koordinácie hospodárskych a ... Cieľom rámca správy hospodárskych záležitostí Európskej únie je identifikácia, prevencia a ...

18. 1. 2018