Ústredný portál verejnej správy

Informačný článok = informačný článok Elektronická služba = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 42
Informačný článok Výpis a odpis z registra trestov

...

22. 3. 2016
Elektronická služba Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov

elektronického formulára podať žiadosť o výpis/odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR. Pre prístup k službe ... Do príslušného formulára sa automaticky stiahnu údaje z RFO ...

12. 7. 2018
Informačný článok Výpis z registra trestov pre právnickú osobu

Podanie žiadosti Žiadosť o výpis z registra trestov pre právnickú osobu je možné podať na ... výpis z registra trestov, register trestov, právnická osoba ... vypis-z-registra-trestov-pre-p

14. 4. 2022
Informačný článok Potrebujem výpis z registra trestov

žiadosti potrebujem Tlačivá a poplatky za výpis z registra trestovInformácie o podávaní žiadosti o výpis z registra trestov pre právnické osoby ... Príslušný úrad ho získa cez portál ...

17. 3. 2022
Elektronická služba Výpis z registra trestov v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky a cudzincov v zahraničí ... je možné odoslať žiadosť o výpis z registra trestov príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky ...

18. 12. 2018
Informačný článok Potrebujem odpis registra trestov

Kto môže podať žiadosť o odpis registra trestov? Odpis registra trestov sa vydá len ... Nezabudnite, že pri vybavovaní výpisu/odpisu registra trestov potrebujete originály dokladov ...

7. 4. 2022
Informačný článok Ohlásenie živnosti

pre slovenskú fyzickú osobu zaobstará bezplatne výpis z registra trestov JKM, doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť ...

30. 11. 2020
Informačný článok Druhy štátnej služby a podmienky prijatia do štátnej služby

Druhy štátnej služby Kto sa môže ... výpisom z registra trestov listinou rovnocennou s výpisom z registra trestov alebo čestným vyhlásením (to platí, ak sa výpis z registra trestov v ...

8. 3. 2021
Informačný článok Podnikateľské registre

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok ... o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov ...

30. 8. 2017
Informačný článok Obchodný register

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok ... o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov ...

28. 8. 2017
Informačný článok Vybrané e-služby

registra Výpis alebo odpis z registra trestov Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu ... Výpis alebo odpis z registra trestov V prípade, že potrebujete doklad na preukázanie ...

18. 10. 2021
Informačný článok Povolenie na využívanie prírodných liečivých a minerálnych zdrojov

ku dňu podania žiadosti starší ako tri mesiace,2. právnická osoba výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,3. zahraničná ...

3. 2. 2017
Informačný článok Oslobodenie od súdnych poplatkov

Ak to odôvodňujú pomery strany, súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku ... sú vymenované v § 4 zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...

24. 2. 2022
Informačný článok Cestovanie a elektronické služby

Výpis z registra trestov zahraničí Služba je určená: občanov SR v zahraničí a cudzincov v zahraničí Cieľ služby: odoslanie žiadosti o výpis z registra trestov príslušnému úradu ...

29. 3. 2019
Informačný článok Videonávody

Orgány verejnej moci Videonávody pre orgány verejnej moci nájdete v samostatnej sekcii ... Výpis z registra trestov Dátum zverejnenia: 26.09.2017 ... Ako si vybaviť občiansky preukaz s ...

5. 1. 2022
Informačný článok Informácie o právach a povinnostiach po presťahovaní do zahraničia

Zodpovedný úrad: zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, zmluvní ... vnútra SR. Zíde sa vám určite aj výpis z registra trestov alebo certifikáty a písomnosti dokladujúce vzdelanie ...

8. 4. 2021
Informačný článok Živnostenské podnikanie

Živnostenské podnikanie je jedným zo štyroch spôsobov, ako možno podnikať na Slovensku ... Konkrétne podmienky a výkon živnostenského podnikania upravuje zákon č. 455/1991 Zb ...

30. 7. 2021
Informačný článok E-kolky

Elektronický kolok (eKolok) - moderný spôsob úhrady správnych a súdnych ... o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov bol upravený spôsob úhrady správnych a súdnych ...

27. 10. 2021
Informačný článok Štátna služba

V tejto agende nájdete niekoľko základných informácií o štátnej službe, o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest a o podmienkach prijatia do štátnej služby ...

4. 7. 2017
Informačný článok Pedagogickí a odborní zamestnanci

Pedagogický zamestnanec je zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť (t. j ... sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ...

20. 2. 2017

1   2   3    Ďalšia