Ústredný portál verejnej správy

IAM

Skratka pre autentifikačný modul ÚPVS, z angl. Identity Access Management. 

Späť na zoznam