Ústredný portál verejnej správy

CEP

Štátna správa sk

Centrálna elektronická podateľňa (CEP) je podľa zákona o e-Governmente spoločným modulom ústredného portálu, určeným na spracovanie elektronických dokumentov v administratívnom styku s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Späť na zoznam