Ústredný portál verejnej správy

SPR

Skratka pre Modul Správa prístupov a rolí.

Späť na zoznam