Ústredný portál verejnej správy

MDS

Skratka pre Modul dotačných schém dostupný na data.gov.sk/dotacie. Obsahuje informácie o poskytnutých dotáciách financovaných zo zdrojov verejnej správy.

Späť na zoznam