Ústredný portál verejnej správy

MEF

MEF alebo eForm je skratka pre Modul elektronických formulárov ÚPVS.

Späť na zoznam