Ústredný portál verejnej správy

MDURZ

Skratka pre Modul dlhodobého uchovávania registratúrnych záznamov.

Späť na zoznam