Ústredný portál verejnej správy

EKR

Skratka pre Externé komunikačné rozhranie.

Späť na zoznam