Ústredný portál verejnej správy

G2G

Skratka z angl. Government to Government predstavuje komunikáciu verejnej správy medzi sebou pomocou middleware platformy.

Späť na zoznam