Ústredný portál verejnej správy

Aké sú výhody, ak udelím oprávnenie k mojej e-schránke elektronicky a nie listinne?

Vážení používatelia,

elektronický spôsob udelenia oprávnenia je oveľa efektívnejší a prináša viaceré benefity ako listinné oprávnenie. Ak sa viete prihlásiť do elektronickej schránky, t. j. disponujete prihlasovacím prostriedkom* a bezpečnostným osobným kódom (BOK), dokážete udeliť oprávnenie rýchlo, jednoducho, ekologicky a zadarmo.

Žiadne finančné náklady, vybavenie za pár minút, šetrí životné poschodie.
Obr. 1 - Infografika - Elektronické udelenie oprávnenia

Výhody elektronického udelenia oprávnenia

Menej úkonov pri podaní žiadosti

Elektronickú žiadosť nemusíte hľadať na portáli slovensko.sk, sťahovať do počítača či tlačiť. Majiteľ e-schránky nemusí osobne chodiť k notárovi alebo na obecný či mestský úrad pre úradné overenie podpisu, nie je potrebné ísť na poštu a žiadosť osobne odoslať. Elektronický formulár umožňuje skopírovať polia a vyplniť údaje pre viaceré osoby cez tlačidlo „Pridať", na rozdiel od listinného, ktorý je nutné vypĺňať zvlášť pre každú oprávnenú osobu.

Kratší čas vybavenia žiadosti

Elektronická žiadosť sa vybavuje bezodkladne (do niekoľkých minút od odoslania elektronického formulára), zákonná lehota na vybavenie listinnej žiadosti je do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia.

Jednoduchý proces podania žiadosti

- Prihláste sa na portál www.slovensko.sk,
- vstúpte do elektronickej schránky, pre ktorú chcete nastaviť oprávnenie,
- prejdite do sekcie „Nastavenia“ a následne na „Oprávnenia osôb“,
- vyberte, či chcete oprávniť fyzickú alebo právnickú osobu,
- vypíšte povinné polia formulára označené * a kliknite na „Skontrolovať“,
- ak je formulár správne vyplnený, odošlite ho.

Do niekoľkých minúť vám príde potvrdzujúca informácia o pridelení oprávnenia.

Viac informácií aj s ilustračnými obrázkami nájdete v Návode na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou alebo v praktickom videonávode

Ušetrené finančné náklady

Elektronická žiadosť nevyžaduje úhradu poplatku za úradné overenie podpisu majiteľa e-schránky ani za poštovú prepravu. 

Nižší environmentálny dopad

Niekoľkostranová listinná žiadosť sa musí vytlačiť na papier a zabaliť do obálky, takže elektronický spôsob je omnoho ekologickejší.

Poznámka: 
V prípade, ak chcete udelené oprávnenie upraviť alebo odstrániť, môžete to taktiež urobiť elektronicky, bez nutnosti zasielania listinnej žiadosti o zmenu alebo zrušenie oprávnenia. Viac informácií aj s ilustračnými obrázkami nájdete v Návode na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. 

Súvisiace:*Na tento účel je možné využiť občiansky preukaz s elektronickým čipom, doklad o pobyte s elektronickým čipomalternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ (eIDAS node).

 

(20. 04. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov