Ústredný portál verejnej správy

Informácie o prihlásení cez eIDAS Node

Na portáli slovensko.sk je možné prihlásiť sa pomocou eIDAS Node. Prihlásenie je určené pre zahraničné fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi zahraničného prihlasovacieho prostriedku vydaného v niektorej z krajín EÚ.

Postup prihlásenia

 1. Prejdite na požadovaný portál, prostredníctvom ktorého je možné sa prihlásiť.
 2. Kliknite na tlačidlo odkazujúce na prihlásenie.
 3. Vyberte si možnosť „Prihlásiť sa ako obyvateľ inej krajiny EÚ“.
 4. Budete presmerovaní do eIDAS Node.
 5. Zadajte svoje identifikačné údaje a dokončite prihlásenie.
 6. Po úspešnom prihlásení môžete pokračovať v práci na vybranom portáli (alebo na inom portáli umožňujúcom jednotné prihlásenie bez opakovanej potreby prihlásenia). 
V prípade portálu slovensko.sk môžete po úspešnom procese prihlásenia vstúpiť aj do prostredia elektronických schránok.

Najčastejšie otázky a odpovede ohľadom problematiky eIDAS identifikácie a autentifikácie.

eIDAS sú pravidlá Európskej únie pre elektronickú identifikáciu, autentifikáciu, dôveryhodné služby, elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky, certifikačné služby pre autentifikáciu webových sídiel, predpísané Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014.

Poznámka

Prostriedky elektronickej identifikácie zo štátov EÚ sú akceptované na ÚPVS postupne, v súlade s notifikačným procesom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z  23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenie eIDAS“): 

 • od 28. septembra 2018:
  - Nemecko - eID, doklad o pobyte cudzinca (úroveň zabezpečenia "vysoká"),  
 • od 10. septembra 2019:
  Taliansko - len použitím talianskeho systému "SPID", ktorý nezahŕňa talianske eID,(úrovne zabezpečenia "pokročilá", "vysoká") 
 • od 7. novembra 2019:
  - Estónsko - eID, doklad o pobyte cudzinca, mobilné ID, diplomatický preukaz, digitálny preukaz
    (úroveň zabezpečenia "vysoká"), 
  - Chorvátsko
  - eID (úroveň zabezpečenia "vysoká"), 
  - Luxembursko
  - eID (úroveň zabezpečenia "vysoká"), 
  - Španielsko - eID (úroveň zabezpečenia "vysoká"). 
 • od 27. decembra 2019:
  - Belgicko - eID, doklad o pobyte cudzinca (úroveň zabezpečenia "vysoká"), 
 • od 28. februára 2020:
  Portugalsko - eID (úroveň zabezpečenia "vysoká"),
 • od 2. mája 2020:
  Spojené kráľovstvo - GOV.UK Verify (úroveň zabezpečenia "pokročilá") - realizácia je odložená, očakáva sa súčinnosť na strane Spojeného kráľovstva, 
 • od 13. septembra 2020:
  Česká republika - eID (úroveň zabezpečenia „vysoká“), 
  - Taliansko - eID (úroveň zabezpečenia „vysoká“), 
  - Holandsko - eHerkenning (úrovne zabezpečenia „pokročilá", "vysoká“)
 • od 18. decembra 2020:
  - Slovenská republika - eID, doklad o pobyte cudzinca (úroveň zabezpečenia "vysoká"),
  - Lotyšsko - eID, eParaksts karte / karte+, eParaksts (mobilná identita), (úrovne zabezpečenia „pokročilá", „vysoká“),
  - Belgicko - mobilná aplikácia itsme® (úroveň zabezpečenia „vysoká").
 • od 8. apríla 2021:
  Dánsko - NemID prostriedky: NemID Key card, mobile app, token, NemID on hardware, IVR - Interactive Voice/Response, Magna card - key card (úroveň zabezpečenia "pokročilá"),
  Portugalsko - mobile eID (úroveň zabezpečenia "vysoká"). 

Aktuálny zoznam krajín, ktoré sú v notifikačnom procese eID schém, nájdete na portáli Európskej komisie.