Ústredný portál verejnej správy

Informácie o prihlásení cez eIDAS Node

 1. Všeobecné informácie
 2. Držitelia zahraničného prihlasovacieho prostriedku
 3. Držitelia slovenského eID

Všeobecné informácie

eIDAS sú pravidlá Európskej únie pre elektronickú identifikáciu, autentifikáciu, dôveryhodné služby, elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky, certifikačné služby pre autentifikáciu webových sídiel, predpísané Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014

Najčastejšie otázky a odpovede ohľadom problematiky eIDAS identifikácie a autentifikácie.

Prostriedky elektronickej identifikácie zo štátov EÚ sú akceptované postupne, v súlade s notifikačným procesom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z  23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenie eIDAS“): 

 • od 28. septembra 2018:
  Nemecko- eID, doklad o pobyte cudzinca (úroveň zabezpečenia „vysoká"),  
 • od 10. septembra 2019:
  Taliansko - len použitím talianskeho systému "SPID", ktorý nezahŕňa talianske eID,(úrovne zabezpečenia pokročilá", vysoká") 
 • od 7. novembra 2019:
  Estónsko - eID, doklad o pobyte cudzinca, mobilné ID, diplomatický preukaz, digitálny preukaz (úroveň zabezpečenia vysoká"), 
  Chorvátsko
  - eID (úroveň zabezpečenia vysoká"), 
  Luxembursko
  - eID (úroveň zabezpečenia vysoká"), 
  Španielsko - eID (úroveň zabezpečenia vysoká"). 
 • od 27. decembra 2019:
  Belgicko - eID, doklad o pobyte cudzinca (úroveň zabezpečenia vysoká"), 
 • od 28. februára 2020:
  Portugalsko - eID (úroveň zabezpečenia vysoká"),
 • od 2. mája 2020:
  Spojené kráľovstvo - GOV.UK Verify (úroveň zabezpečenia pokročilá") - realizácia bola zrušená v januári 2021 vzhľadom na Brexit a ukončenie technického pripojenia zo strany Spojeného kráľovstva,
 • od 13. septembra 2020:
  Česká republika - eID (úroveň zabezpečenia „vysoká“), 
  Taliansko - eID (úroveň zabezpečenia „vysoká“), 
  Holandsko - eHerkenning (úrovne zabezpečenia „pokročilá", vysoká“) prostriedky pre fyzické aj právnické osoby (na Slovensku sú v súčasnosti akceptované len pre fyzické osoby) - nasadené 13. októbra 2021 - realizácia bola zo strany Holandska posunutá z pôvodného termínu 13. septembra 2020,
 • od 18. decembra 2020:
  Slovenská republika - eID, doklad o pobyte cudzinca (úroveň zabezpečenia vysoká"),
  Lotyšsko - eID, eParaksts karte / karte+, eParaksts (mobilná identita), (úrovne zabezpečenia „pokročilá", „vysoká“),
  Belgicko - mobilná aplikácia itsme® (úroveň zabezpečenia „vysoká").
 • od 8. apríla 2021:
  Dánsko - NemID prostriedky: NemID Key card, mobile app, token, NemID on hardware, IVR - Interactive Voice/Response, Magna card - key card (úroveň zabezpečenia pokročilá") - nasadené 15. októbra 2021 - realizácia bola zo strany Dánska posunutá z pôvodného termínu,
  Portugalsko - mobile eID (úroveň zabezpečenia vysoká"). 
 • od 21. augusta 2021:
  LitvaeID (úroveň zabezpečenia vysoká")
  Holandsko DigiID (úroveň zabezpečenia pokročilá" a vysoká"). Realizácia bola na strane Holandska posunutá, očakáva sa súčinnosť.
 • od 14. decembra 2021:
  Nemecko - preukaz eID pre občanov Európskej únie a občanov Európskeho hospodárskeho priestoru (úroveň zabezpečenia vysoká") - pre používanie elektronických služieb
 • od 10. decembra 2022:
  Francúzsko - mobilná aplikácia L’Identité numérique La Poste (úroveň zabezpečenia pokročilá") 
  Malta - eID, doklad o pobyte cudzinca (úroveň zabezpečenia vysoká")
 • od 18. februára 2023:
  Švédsko - mobilná aplikácia Freja eID Plus (úroveň zabezpečenia pokročilá")
 • od 27. apríla 2023
  Rakúsko - eID (úroveň zabezpečenia „vysoká")
 • od 24. októbra 2023
  Nórsko - Bank ID, Buypass ID (úroveň zabezpečenia "vysoká")
  Dánsko - mobilná aplikácia MitID – MitID App, čip MitID so zvýšenou bezpečnosťou, zobrazenie kódu MitID, čítačka audio kódu MitID, heslo MitID (úroveň zabezpečenia "pokročilá" a "vysoká")
 • od 19. apríla 2024
  Poľsko - Dôveryhodný profil, Osobný profil (úroveň zabezpečenia "vysoká" a "pokročilá")
  Lichtenštajnsko - eID.li Class A, eID.li Class B (úroveň zabezpečenia "vysoká" a "pokročilá")
 • od 17. mája 2024
  Slovinsko - slovinský elektronický preukaz totožnosti (úroveň zabezpečenia "vysoká")
 • od 5. júla 2024
  Bulharsko - Evrotrust eID (úroveň zabezpečenia "vysoká" a "pokročilá")
 • od 26. februára 2025
  Cyprus - eID (úroveň zabezpečenia "vysoká")

Aktuálny zoznam krajín, ktoré sú v notifikačnom procese eID schém, nájdete na portáli Európskej komisie.

Držitelia zahraničného prihlasovacieho prostriedku

Na portáli slovensko.sk je možné prihlásiť sa pomocou eIDAS Node. Prihlásenie je určené pre fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi zahraničného prihlasovacieho prostriedku vydaného v niektorej z krajín EÚ. V prípade portálu slovensko.sk môžete po úspešnom procese prihlásenia vstúpiť aj do prostredia elektronických schránok. Viac informácií o prihlásení pomocou eIDAS Node nájdete v návode Prihlásenie na Ústredný portál verejnej správy a do elektronickej schránky [.pdf, 1 221 kB] v časti Chcem sa prihlásiť ako obyvateľ inej krajiny EÚ".

Držitelia slovenského eID

Držitelia slovenských občianskych preukazov s čipom (eID) alebo slovenských dokladov o pobyte cudzinca s čipom už môžu využívať elektronické služby verejného sektora na rôznych zahraničných portáloch. Od 18. decembra 2020 majú všetky členské štáty EÚ povinnosť sprístupniť svoje elektronické služby poskytované občanom iných štátov EÚ aj občanom Slovenskej republiky a cudzincom s pobytom v Slovenskej republike. Viac informácií nájdete v článku Slovenské eID je možné použiť aj na zahraničných portáloch

Štatistiky počtov prihlásení prostredníctvom eIDAS Node sú zverejňované na portáli otvorených dát.

NÁVOD: Ako sa prihlásiť na zahraničný portál prostredníctvom slovenského eID s čipom alebo dokladu o pobyte s čipom [.pdf, 1383.9 kB]

NÁVOD: Ako podporiť európsku občiansku iniciatívu so slovenským dokladom s čipom (.pdf, 1657,2 kB)