Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4088 miestnych úradov.

Bánovce nad Bebravou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Borčany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brezolupy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Cimenná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čierna Lehota

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dežerice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolné Naštice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dubnička

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dvorec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Haláčovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horné Naštice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chudá Lehota

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krásna Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kšinná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Libichava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ľutov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malá Hradná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Hoste

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Miezgovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nedašovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Omastiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Otrhánky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pečeňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podlužany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pochabany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pravotice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Prusy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ruskovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rybany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slatina nad Bebravou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slatinka nad Bebravou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šípkov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šišov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Timoradza

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trebichava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Uhrovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Uhrovské Podhradie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Držkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Hoste

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Chlievany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vysočany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zlatníky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Žitná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci