Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4088 miestnych úradov.

Beckov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bošáca

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brunovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bzince pod Javorinou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čachtice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Častkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolné Srnie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Haluzice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horná Streda

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hôrka nad Váhom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrádok

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrachovište

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kálnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kočovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lubina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lúka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Modrová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Modrovka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Moravské Lieskové

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nová Bošáca

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nová Lehota

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nová Ves nad Váhom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nové Mesto nad Váhom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Očkov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pobedim

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podolie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Potvorice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Považany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stará Lehota

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stará Turá

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trenčianske Bohuslavice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vaďovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Višňové

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zemianske Podhradie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci