Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4088 miestnych úradov.

Bodiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brvnište

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čelkova Lehota

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolná Mariková

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolný Lieskov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Domaniža

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ďurďové

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hatné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horná Mariková

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horný Lieskov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jasenica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Klieština

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kostolec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Lednice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Papradno

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Plevník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Počarová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podskalie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Považská Bystrica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Prečín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pružina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sádočné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slopná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stupné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sverepec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Udiča

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vrchteplá

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Záskalie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci