Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4088 miestnych úradov.

Bošany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brodzany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hradište

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chynorany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ješkova Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Klátova Nová Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kolačno

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krásno

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Livina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Livinské Opatovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Kršteňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Uherce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nadlice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nedanovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ostratice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Partizánske

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pažiť

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Skačany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Turčianky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Kršteňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Uherce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľký Klíž

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Žabokreky nad Nitrou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci