Ústredný portál verejnej správy

Návody

Návody

V tejto sekcii nájdete príručky a postupy, ktoré popisujú riešenia situácií, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom
a elektronickými schránkami. 

 Fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia

Prejsť na návody

 Právnické osoby

Prejsť na návody

 Inštitúcie (orgány verejnej moci)

Prejsť na návody

 

Videonávody

V tejto sekcii nájdete inštruktážne videá, ktoré popisujú riešenia situácií, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom
a elektronickými schránkami. 

 Všetky subjekty

Prejsť na návody