Ústredný portál verejnej správy

Návody

V tejto sekcii nájdete návody a postupy, ktoré popisujú riešenia situácií, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom a elektronickými schránkami. Na zlepšenie prehľadnosti sú návody rozdelené podľa cieľových skupín používateľov. Návody sú delené podľa toho, či ich môžete využívať v pôvodnej alebo novej verzii elektronickej schránky (dostupnej od 1.7.2017). V prípade zmien v nastaveniach ústredného portálu sa môžu jednotlivé postupy meniť a aktualizovať.