Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby súvisiace s občianskym preukazom

Občan a štát

Pre občanov, ktorí sú majiteľmi občianskeho preukazu s čipom (eID) a aktívne ho využívajú na prístup k elektronickým službám verejnej správy, sú na ústrednom portáli dostupné elektronické služby ministerstva vnútra a ministerstva zahraničných vecí súvisiace priamo s občianskym preukazom.

 

Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia e-formulára: do 30 min.

Návody
FAQ
Platba kartou

Prostredníctvom tejto elektronickej služby môžete meniť a upravovať kontaktné údaje (e-mailovú adresu, mobilné telefónne číslo) a tzv. diskrétny údaj zaevidovaný v agende občianskych preukazov.

Cestu na políciu si môžete ušetriť pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu s čipom. Môžete tak urobiť, ak ste si cez službu Modifikácia kontaktných údajov zadali tzv. diskrétny údaj, ktorý musíte uviesť pri nahlasovaní straty či krádeže občianskeho preukazu.

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o občiansky preukaz príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza. Výstupom služby je odovzdanie občianskeho preukazu občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. 

Ak ste si aktivovali občiansky preukaz s čipom zadaním bezpečnostného osobného kódu /BOK) na pracovisku dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru, môžete ho používať na prihlasovanie (autentifikáciu) k elektronickým službám. V prípade, že sa rozhodne zablokovať možnosť použitia občianskeho preukazu s čipom pre prihlasovanie k elektronickým službám, môžete využiť na tento účel zriadenú elektronickú službu..

Službou si môžete overiť, aké certifikáty máte pre svoj občiansky preukaz vydaný: autentifikačný, šifrovací, či kvalifikovaný, určený  pre autorizáciu elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom. Certifikáty môžete v prípade potreby tiež elektronicky zrušiť. Opätovne obnoviť si ich však môžete bezplatne len osobnou návštevou pracoviska dokladov a evidencií.

Platba kartou

Úhradu poplatku za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom možno po novom vykonať už aj online, a to viacerými spôsobmi, o ktorých sa dozviete viac v nasledujúcom článku...

Najrýchlejším spôsobom je platba kartou, ktorá sa dá použiť len v novom dizajne schránok.

Po tom, ako odošlete elektronickú žiadosť, je táto žiadosť overená (môže trvať niekoľko hodín) a následne je vám do schránky doručený „Príkaz na úhradu“. Po úspešnom spracovaní úhrady sa vám zobrazí informácia o zrealizovaní platby. Neskôr vám príde správa s informáciou o úhrade. Viac informácií sa dozviete  v nasledujúcom článku.

Dátum poslednej zmeny: 28. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko