Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby súvisiace s občianskym preukazom

Občan a štát

Pre občanov, ktorí sú majiteľmi občianskeho preukazu s čipom (eID) a aktívne ho využívajú na prístup k elektronickým službám verejnej správy, sú na ústrednom portáli dostupné elektronické služby ministerstva vnútra a ministerstva zahraničných vecí súvisiace priamo s občianskym preukazom.

 

Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia e-formulára: do 30 min.

Návody
FAQ
Platba kartou

Prostredníctvom tejto elektronickej služby môžete meniť a upravovať kontaktné údaje (e-mailovú adresu, mobilné telefónne číslo) a tzv. diskrétny údaj zaevidovaný v agende občianskych preukazov.

Cestu na políciu si môžete ušetriť pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu s čipom. Môžete tak urobiť, ak ste si cez službu Modifikácia kontaktných údajov zadali tzv. diskrétny údaj, ktorý musíte uviesť pri nahlasovaní straty či krádeže občianskeho preukazu.

Ak zmeníte trvalý pobyt a už máte vydaný občiansky preukaz s čipom, ktorý aj aktívne využívate pri elektronických službách, o nový doklad s novou adresou po presťahovaní môžete požiadať cez internet. Nie je teda potrebné ísť osobne na políciu, stačí použiť elektronickú službu: fotografiu, podpis a ďalšie osobné údaje totiž môže polícia čerpať zo svojich informačných systémov, v ktorých figurujú od momentu požiadania o občiansky preukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz (nesmú však byť staršie ako 5 rokov v prípade dospelého, a nie staršie ako 3 roky v prípade občana do 18 rokov). Nový doklad si kvôli kontrole budete musieť ísť osobne vyzdvihnúť na polícii, avšak môžete si vybrať pracovisko dokladov a evidencií.

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o občiansky preukaz príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza. Výstupom služby je odovzdanie občianskeho preukazu občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. 

Ak ste si aktivovali občiansky preukaz s čipom zadaním bezpečnostného osobného kódu /BOK) na pracovisku dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru, môžete ho používať na prihlasovanie (autentifikáciu) k elektronickým službám. V prípade, že sa rozhodne zablokovať možnosť použitia občianskeho preukazu s čipom pre prihlasovanie k elektronickým službám, môžete využiť na tento účel zriadenú elektronickú službu..

Službou si môžete overiť, aké certifikáty máte pre svoj občiansky preukaz vydaný: autentifikačný, šifrovací, či kvalifikovaný, určený  pre autorizáciu elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom. Certifikáty môžete v prípade potreby tiež elektronicky zrušiť. Opätovne obnoviť si ich však môžete bezplatne len osobnou návštevou pracoviska dokladov a evidencií.

Platba kartou

Úhradu poplatku za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom možno po novom vykonať už aj online, a to viacerými spôsobmi, o ktorých sa dozviete viac v nasledujúcom článku...

Najrýchlejším spôsobom je platba kartou, ktorá sa dá použiť len v novom dizajne schránok.

Po tom, ako odošlete elektronickú žiadosť, je táto žiadosť overená (môže trvať niekoľko hodín) a následne je vám do schránky doručený „Príkaz na úhradu“. Po úspešnom spracovaní úhrady sa vám zobrazí informácia o zrealizovaní platby. Neskôr vám príde správa s informáciou o úhrade. Viac informácií o priebehu platby sa dozviete v inštruktážnom videonávode.

Dátum poslednej zmeny: 30. 12. 2021
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko