Ústredný portál verejnej správy

Životné prostredie

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov vrátane človeka. Aby sa udržala a zlepšila rovnováha jednotlivých zložiek životného prostredia, musíme ich chrániť pred škodlivými zásahmi a vplyvmi. V sekcii Životné prostredie nájdete základné informácie o tom, ako je zabezpečená ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia.

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 17. 12. 2014

Lokalita

  • Slovensko