Ústredný portál verejnej správy

Bývanie

Na týchto stránkach nájdete praktické informácie o bývaní a s ním spojené životné situácie. Dozviete sa napríklad, ako postupovať pri zmene bydliska, či informácie týkajúce sa prenájmu nehnuteľnosti, platenia daní za nehnuteľnosti alebo katastra nehnuteľností.

1. Prehľad všetkých článkov v sekcii Bývanie
2. Trvalý pobyt a prechodný pobyt
3. Kataster nehnuteľností
5. Hypotekárny úver, dane
6. Prenájom nehnuteľností

Trvalý pobyt a prechodný pobyt

Trvalý pobyt môže mať občan Slovenskej republiky len jeden. Ak ho chce zmeniť, musí tak spraviť v ohlasovni alebo pomocou elektronickej služby. Bližšie informácie nájdete v životnej situácii o trvalom pobyte. Prechodný pobyt je miesto pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava viacej ako 90 dní. Takýto pobyt musí nahlásiť v ohlasovni alebo pomocou elektronickej služby. Bližšie informácie nájdete v životnej situácii o prechodnom pobyte.

Kataster nehnuteľností

Ak kupujete, predávate, darujete nehnuteľnosť alebo ste iným spôsobom účastný na úprave práv k nehnuteľnosti, budete potrebovať navštíviť kataster nehnuteľností. Bližšie informácie nájdete v životnej situácii o katastre nehnuteľností.

Hypotekárny úver, dane

Hypotekárny úver dlžník dostane pod podmienkou, že založí svoju nehnuteľnosť. Viac o podmienkach získania hypotéky a ďalších potrebných krokoch nájdete v životnej situácii hypotekárny úver. Súčasťou témy bývania sú aj povinné poplatky, ktoré zahŕňajú odvádzanie dane z nehnuteľností. Bližšie informácie nájdete v životnej situácii daň z nehnuteľností.

Prenájom nehnuteľností

Prenájom nehnuteľnosti je jednou z možností, ako si zabezpečiť ubytovanie, ale aj možnosť, ako si privyrobiť. Nájomca má niekoľko zákonom stanovených povinností, ktoré sa s prenajímaním majetku spájajú. Bližšie informácie nájdete v životnej situácii prenájom nehnuteľností.

Dátum poslednej zmeny: 24. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 17. 12. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko