Ústredný portál verejnej správy

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej duševnej činnosti. Kto sa môže domáhať právnej ochrany duševného vlastníctva, čo si môže nárokovať a čo hrozí osobe, ktorá neoprávnene zasahuje do práv podliehajúcich ochrane duševného vlastníctva?

Dátum poslednej zmeny: 24. 9. 2020
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Lokalita

  • Slovensko