Ústredný portál verejnej správy

Obrana a bezpečnosť

Štát rôznymi opatreniami zachováva mier, bezpečnosť, suverenitu, ochraňuje svoje územie, bojuje s terorizmom a plní záväzky z medzinárodných zmlúv. Obrana štátu sa zabezpečuje aj v kybernetickom priestore.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky

Dátum poslednej zmeny: 1. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 17. 12. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia NASES
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko