Ústredný portál verejnej správy

= informačný článok = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 11
Uznávanie dokladu o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR

Služba umožňuje žiadateľovi podať žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v ...

15. 2. 2019
Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií získaných v zahraničí

O uznaní ročníka rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy v Slovenskej republike, na ktorého sa ... uznavanie-dokladov-o-vzdelani ...

16. 10. 2017
Uznávanie kvalifikácií s cieľom získania zamestnania na Slovensku

Pred tým, než požiadate o profesijné uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie, pripravte si nasledovné ... ak ide o doklad o vzdelaní zo štátu mimo EÚ, EHS a Švajčiarska ...

17. 12. 2020
Druhy živností

Voľné živnosti Voľnými živnosťami sú všetky činnosti, ktoré nie sú vylúčené z pôsobnosti ... sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného ...

22. 10. 2020
Uznávanie vysokoškolského vzdelania

Uznávanie ukončeného štúdia v zahraničí Obsah žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní ... uznanie dokladu o štúdia, štúdium, vzdelanie, vysoká škola ...

8. 1. 2018
Čo musím spraviť, aby som mohol začať študovať na vysokej škole na Slovensku?

si nasledovné: Ak ste občan EÚ: Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (potrebné uznanie dokladu ...

18. 2. 2021
Uznávanie štúdia základnej a strednej školy v zahraničí

Obsah žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní Štáty, s ktorými má SR podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu ...

8. 1. 2018
Hľadanie zamestnania na Slovensku

ubezpečiť sa, či je potrebné uznanie dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácie zo zahraničia za účelom ...

18. 2. 2021
Ako prihlásiť dieťa cudzincov na vzdelávanie na základnej škole?

časti štúdia na základných školách O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie pre 1. až 8 ... Je dôležité, aby v týchto dokladoch bol obsiahnutý aj obsah vzdelávania, aby mohol ...

18. 2. 2021
Výskumný pobyt na Slovensku

sociálne a zdravotné poistenie, zdaňovanie, uznanie dokladov o vzdelaní, tieto informácie sú spracované a ...

18. 2. 2021
Ako sa prihlásiť na strednú školu v SR?

O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie s doložkou, vydané základnou školou v ... O uznaní dokladov o vzdelaní, ktorými sú vysvedčenia za prvý až ôsmy ročník základnej ...

25. 2. 2021