Ústredný portál verejnej správy

Informačný článok = informačný článok Elektronická služba = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 11
Elektronická služba Uznávanie dokladu o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR

Služba umožňuje žiadateľovi podať žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v ...

15. 2. 2019
Informačný článok Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií získaných v zahraničí

a chcete, aby bolo plne uznané na Slovensku, budete musieť požiadať o jeho uznanie, resp ... uznavanie-dokladov-o-vzdelani ...

28. 2. 2022
Elektronická služba Uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania zo štátu bez bilaterálnej dohody

Služba umožňuje podať žiadosť o uznanie dosiahnutého stupňa vzdelania zo štátu, s ktorým ... Slovenská republika podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní ...

12. 7. 2021
Informačný článok Druhy živností

Voľné živnosti Voľnými živnosťami sú všetky činnosti, ktoré nie sú vylúčené z pôsobnosti ... sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného ...

30. 7. 2021
Informačný článok Uznávanie kvalifikácií s cieľom získania zamestnania na Slovensku

na stránke Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, elektronickú službu uznania dokladu o vzdelaní nájdete na Ústrednom portáli verejnej ...

11. 8. 2023
Informačný článok Čo musím spraviť, aby som mohol začať študovať na vysokej škole na Slovensku?

Výber vysokej školy Na Slovensku poskytujú vysokoškolské vzdelávanie: verejné vysoké školy, štátne vysoké školy (vojenská, zdravotnícka, policajná), súkromné vysoké školy ...

11. 8. 2023
Informačný článok Ako prihlásiť dieťa cudzincov na vzdelávanie na základnej škole?

V tejto časti nájdete informácie k poskytovaniu výchovy a vzdelávania žiakov - detí cudzincov v základných školách v Slovenskej republike (SR), o podmienkach prijímania detí na ...

27. 7. 2023
Informačný článok Uznávanie vysokoškolského vzdelania

uznanie dokladu o štúdia, štúdium, vzdelanie, vysoká škola ...

18. 8. 2021
Informačný článok Ako sa prihlásiť na strednú školu

škole, ako aj informácie o potrebných dokladoch o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní ...

27. 7. 2023
Informačný článok Uznávanie štúdia základnej a strednej školy v zahraničí

stredná škola, základná škola, štúdium, povinná dochádzka, zahraničie, doklad o štúdiu ...

13. 4. 2022
Informačný článok Hľadanie zamestnania na Slovensku

29. 5. 2023