Ústredný portál verejnej správy

Finančná správa mení spôsob komunikácie s klientmi

Vážení používatelia,

od 1. januára 2022  zmení Finančná správa spôsob komunikácie s daňovými subjektmi. Od tohto termínu nebudú daňové subjekty do svojich poštových schránok dostávať tzv. žlté lístky. Rozhodnutia a úradné dokumenty im budú doručované priamo do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej aj ako „ÚPVS“ alebo „slovensko.sk“).

Finančná správa pripravuje pre svojich klientov opatrenie, ktoré uľahčí komunikáciu s daňovými úradmi. V súčasnosti naplno pracuje na zavádzaní obojsmernej elektronickej komunikácie v daňovej oblasti. Po novom roku sa už nebude komunikácia zo strany finančnej správy uskutočňovať cez portál finančnej správy, ale dokumenty budú doručované do elektronických schránok zriadených na portáli slovensko.sk v súlade so zákonom o e-Governmente.

Na disponovanie s elektronickou schránkou potrebujete splniť niekoľko dôležitých krokov. V prvom rade potrebujete počítač s internetovým pripojením a špecifické nástroje ako občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID), bezpečnostný osobný kód (BOK), kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), čítačku kariet a inštaláciu softvéru. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii „Ako začať“.

Upozorňujeme, že na účel elektronickej komunikácie s daňovými úradmi je potrebné, aby ste mali aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Právnické osoby zapísané v Obchodnom registri majú elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie automaticky zo zákona. V prípade fyzických osôb je potrebné podať „Žiadosť o aktiváciu elektronickej schránky“, ku ktorej sa dostanete po prihlásení sa do elektronickej schránky. V hornej lište je tlačidlo „Aktivovať“ a nachádza sa len u používateľov, ktorých schránka nie je aktivovaná na doručovanie. Po kliknutí na spomínané tlačidlo sa Vám zobrazí formulár, vyplníte a uvediete dátum od kedy žiadate aktiváciu schránky na doručovanie. Elektronická  schránka vám bude následne aktivovaná najskôr však na tretí deň od podania žiadosti.

Elektronické doručovanie dokumentov (obyčajne alebo do vlastných rúk s fikciou doručenia) vrátane ich príloh bude mať rovnaké právne účinky, ako pri doručovaní v listinnej podobe. Pri uplatnení fikcie doručenia je obsah správy zobrazený až po prevzatí notifikácie o doručení, čím sa zároveň považuje za doručenú adresátovi. V prípade neprevzatia elektronickej správy plynie úložná lehota 15 dní a ak vyprší, správa je považovaná za doručenú automaticky.

Daňovníci si môžu nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke ÚPVS, aby nepremeškali úložné lehoty, a to prostredníctvom:

V prípade, že daňový subjekt nemá na portáli slovensko.sk aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, Slovenská pošta zabezpečí doručenie v rámci služby „Centrálne úradné doručovanie“. Subjekty, ktorých sa to týka, však môžu tento stav kedykoľvek zmeniť prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Viac informácií nájdete na portáli Finančnej správy SR v časti „Obojsmerná komunikácia“.

Súvisiace:

(24. 11. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov