Ústredný portál verejnej správy

Môžem si správy z elektronickej schránky preposlať na e-mail?

Vážení používatelia,

pokiaľ je pre vás pohodlnejšie používať iba e-mailovú schránku, či už preto, že v nej uchovávate ďalšie pracovné dokumenty, dôležité e-maily alebo podklady, máme pre vás dobrú správu.

Výhodami preposlania správy na e-mail sú, že obsah máte vždy po ruke, ktorý viete následne preposlať inej osobe. Podmienky sú, že správu ste si v e-schránke už otvorili, prečítali a jej veľkosť je menšia ako 14 MB. Preposlanie má však len informačný charakter, neobsahuje podpisy, a teda neslúži teda na právne účely.

Obr 1. - Infografika - Preposlanie správy na e-mail

 

Vaša e-schránka disponuje funkciou na preposielanie správ na e-mail. Preposielať správu na e-mail je však možné len v prípade, že ste správu otvorili a zoznámili sa s jej obsahom a za podmienky, že obsah správy nie je väčší ako 14 MB.

V praxi to znamená, že musíte najprv prevziať „notifikáciu o doručení“ (v prípade, ak vám orgán verejnej moci doručuje rozhodnutie do vlastných rúk) a následne preposlať sprístupnenú správu na e-mail. V prípade zasielanej elektronickej správy obyčajne, t. j.  nie v režime do vlastných rúk, stačí správu len otvoriť a preposlať.

E-mail, na ktorý si zvyknete preposielať správy, v žiadnom prípade nenahrádza funkciu e-schránky. V prípade, že zabúdate na kontrolu obsahu svojej e-schránky, odporúčame vám nastaviť si zasielanie oznámenia o novej správe prostredníctvom notifikačného e-mailu alebo SMS. Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Účelom funkcie na preposielanie správ z e-schránky na e-mail je iba prenos obsahu správy (bez podpisov) v jednoducho zobraziteľnej forme. Takto preposlaná správa má informačný charakter, a teda ju nie je možné použiť na právne účely. 

Ako vykonám preposielanie správy na e-mail

V priečinku doručených správ (otvorených a prečítaných) vyberte správu, v hornom menu zvoľte funkciu „Preposlať“ a v novootvorenom okne vyplňte e-mailovú adresu. Pozorne si skontrolujte tvar e-mailovej adresy, aby ste predišli odoslaniu citlivých údajov v správe na cudzí e-mail.

Podrobný postup preposielania správ na e-mail a podmienky, kedy správu nie je možné odoslať alebo pre ktoré sa správa v prostredí e-mailu nezobrazuje korektne, nájdete v súvisiacom návode... 

Výhody preposielania správ na e-mail

  • Obsah preposlanej správy máte vždy po ruke aj bez nutnosti prihlásenia sa do e-schránky (napr. prostredníctvom e-mailového klienta v mobilnom telefóne),
  • možnosť preposlania na e-mail inej osoby (pozor na citlivé údaje).

(10. 03. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov