Ústredný portál verejnej správy

Dozviem sa o novej správe aj bez prihlásenia do e-schránky?

Vážení používatelia,

v prípade, že ste majiteľom e-schránky aktivovanej na doručovanie alebo máte oprávnenie pristupovať a disponovať s aktivovanou e-schránkou niekoho iného, nemusíte sa do nej prihlasovať každý deň, aby ste zistili, či obsahuje nové správy.

Aj v e-schránke, tak ako napríklad v online bankovníctve alebo aplikácii e-mailového klienta, je možné nastavenie notifikačnej SMS správy alebo e-mailu, ktoré vás upozornia na novú poštu ihneď po jej doručení.

Grafické znázornenie výhod notifikácií. Nepremeškáte úložné lehoty, nemusíte kontrolovať obsah e-schránky každý deň, môžete byť online len nevyhnutne potrebný čas a dokonca si viete nastaviť aj preferovaný čas ich zasielania.

Obr. 1 - Infografika popisujúca výhody notifikácií

Výhody notifikácií

Nepremeškáte  úložné lehoty

Mnoho používateľov zabúda na to, že elektronická komunikácia medzi nimi a štátom prebieha aj počas ich neprítomnosti v online priestore, či už sú na dovolenke na pláži, alebo ležia doma v posteli s horúčkou.

Pokiaľ však dopredu majiteľ e-schránky:

nevyhnutnú administratívu môže vybaviť oprávnená osoba ešte pred návratom majiteľa e-schránky do práce a hlavne včas, t. j. pred uplynutím úložnej lehoty.
Viac informácií o uplynutí úložnej lehoty nájdete v súvisiacom článku...

Poznámka:
V zmysle zákona o e-Governmente sa považuje rozhodnutie určené do vlastných rúk za doručené aj v prípade, ak ho adresát neprevezme, resp. aj ak sa nedozvie o jeho doručení.

Nemusíte kontrolovať obsah e-schránky každý deň

Nastavením SMS notifikácie alebo e-mailu budete presne vedieť, kedy vám do e-schránky prišla nová pošta a vy si tak budete môcť sami vyhradiť čas potrebný na elektronickú komunikáciu so štátom.
Viac informácií o nastavení SMS notifikácie alebo e-mailu nájdete v súvisiacom návode...

Môžete byť online len nevyhnutne potrebný čas

Vďaka SMS notifikáciám v prípade, ak si nezvolíte e-mail, nemusíte mať zapnuté dáta, WiFi ani byť inak pripojení v sieti na internet. Oznámenie vám príde na predvolené mobilné telefónne číslo bezplatne.

Viete si nastaviť preferovaný čas zasielania

Ak si neželáte byť rušení, napr. v nočných hodinách alebo cez víkend, je dokonca možné si nastaviť preferovaný čas, kedy vám najbližšie prídu notifikácie na mobil alebo do e-mailovej schránky. Po prihlásení sa na portál slovensko.sk si stačí v časti „Profil“ zvoliť „Upravenie kontaktných údajov“ a nastaviť váš „Pracovný kalendár“. Nastavenie preferovaného zasielania však platí len v prípade, ak máte vopred mobilné telefónne číslo/e-mail zadané v „Profile“ a v e-schránke pri nastavovaní oznámení zároveň zaškrtnuté políčko „Použiť údaje v Profile na zasielanie oznámení“. 

Videonávod - Nastavenie času zasielania notifikačných SMS

Upozornenie:
Pri zadávaní mobilného telefónneho čísla alebo e-mailu na účely zasielania notifikácií je potrebné si skontrolovať ich korektné zadanie bez preklepov a nesprávne zadaných číselných údajov. Číslo uvádzajte bez medzier, pomlčiek a lomky, začínajte predvoľbou krajiny a pokračujte zadaním konkrétneho mobilného telefónneho čísla, napr. +421901234567.

Zatiaľ, čo v e-schránke je možné zadať aj niekoľko telefónnych mobilných čísiel, pri zadávaní čísla v „Profile“ (napr. na účely využitia pracovného kalendára) je možné zadať len 1 telefónne mobilné číslo. Zadávanie telefónneho čísla na pevnú linku nie je možné!

 

Súvisiace:

(15. 02. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov