Ústredný portál verejnej správy

Čo potrebujete na prácu s e-schránkou?

Vážení používatelia,

elektronická schránka (e-schránka) slúži na úradnú komunikáciu s verejnou správou elektronickou formou, ktorá je plnohodnotným ekvivalentom štandardnej listinnej komunikácie. Fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia alebo inštitúcie môžu e-schránku využiť na odoslanie žiadostí, návrhov alebo iných podnetov výlučne orgánom verejnej moci, alebo naopak, môžu od orgánov verejnej moci prijať rôzne úradné dokumenty (rozhodnutia).

Na disponovanie s e-schránkou potrebujete splniť niekoľko dôležitých krokov. V prvom rade budete potrebovať počítač s pripojením na internet, aby ste sa mohli dostať na webovú stránku. Ďalšími špecifickými nástrojmi sú eID karta, BOK, KEP, čítačka kariet a inštalácia softvéru do vášho počítača.

Grafické znázornenie potrebných náležitostí na prácu s e-schránkou. Potrebujete počítač s pripojením na internet, eID kartu, čítačku, bezpečnostný osobný kód (BOK), kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu (KEP) a nainštalovaný softvér.

Obr. 1 - Grafické znázornenie potrebných náležitostí na prácu s e-schránkou

eID karta

Na úspešné prihlásenie do e-schránky potrebujete slovenský občiansky preukaz s elektronickým čipom, tzv. eID kartu, ktorá slúži na overenie identity. O vybavenie môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Na účel autentifikácie je možné využiť aj doklad o pobyte s elektronickým čipomalternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ. Viac informácií nájdete v článku eIDAS Node.

BOK

K eID karte si osobne na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru zvolíte 6-miestny bezpečnostný osobný kód - BOK, s ktorým sa budete prihlasovať do vašej e-schránky na portáli slovensko.sk v časti „Prihlásiť sa na portál". Z dôvodu bezpečnosti odporúčame zvoliť náhodné číslice, nie rodné číslo a v prípade, že si BOK potrebujete zapísať, uschovajte ho na inom mieste ako eID kartu.

KEP

Následne je potrebné požiadať o nahratie certifikátov na podpisovanie na eID kartu, aby ste mohli podpísať elektronické podania kvalifikovaným elektronickým podpisom - KEP. Nahratie certifikátov je možné nielen na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru, ale aj online. Viac informácií nájdete v Používateľskej príručke.

Čítačka kariet

K eID karte budete potrebovať čítačku kariet, ktorú je potrebné si zadovážiť. Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam najčastejšie využívaných čítačiek, ktoré sú kompatibilné. V súčasnosti už tiež mnoho stolových počítačov, či notebookov disponuje zabudovanou kompatibilnou čítačkou.

Inštalácia softvéru

Ďalším potrebným nástrojom na prácu s e-schránkou je softvér, ktorý si musíte nainštalovať do svojho počítača. Nájdete ho na portáli slovensko.sk v rámci inštalačného balíčka, ktorý je bezplatne dostupný v sekcii Na stiahnutie. Odporúčame vám, aby ste si najskôr preverili, či váš počítač spĺňa uvedené systémové požiadavky, aby vám všetko fungovalo tak, ako má.

Inštalačný balíček obsahuje ovládače k čítačke kariet, aplikáciu eID klient, pomocou ktorej sa budete môcť prihlásiť do vašej elektronickej schránky a balík aplikácií na vytvorenie a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

Prihlásenie

E-schránka je dostupná prostredníctvom portálu slovensko.sk, kde sa môžete prihlásiť po kliknutí na tlačidlo „Prihlásiť sa na portál". Viac informácií o prihlasovaní do e-schránky nájdete v Návode na prihlasovanie sa do e-schránky a informácie ako pracovať s e-schránkou, nájdete v dokumente Používateľská príručka k elektronickým schránkam.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s e-schránkou môžete kontaktovať naše Ústredné kontaktné centrum na tel. č. +421 2 35 803 083. Pracovníci sú k dispozícií v pracovných dňoch od 8.00 h do 18.00 h, v stredu až do 21.00 h, prípadne cez kontaktný formulár.

Súvisiace:

(26. 01. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov