Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nám. Ľ. Štúra 1
Bratislava - Staré Mesto
81235

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/59561111
Fax:  02/59562222

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam