Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Environmentálny fond

Nevädzová 5
Bratislava
821 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 (2) 212 909 00
Fax:  +421 (2) 212 909 00

Úradné hodiny:

8:30 -15:00
8:30 -15:00
8:30 -15:00
8:30 -15:00
8:30 -14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam