Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Environmentálny fond

Bukureštská 4
Bratislava
813 26

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421/2/577 83 116
Fax:  +421/2/577 83 216

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam