Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Slovenské banské múzeum

Kammerhofská 2
Banská Štiavnica
969 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/ 692 05 35
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam