Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Zoologická záhrada Bojnice

Zámok a okolie 6
Bojnice
972 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 46 540 29 75
Fax:  +421 46 540 32 41

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam