Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
Bratislava 1
812 49

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/59343111
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam