Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie

Jeséniova 17 D
Bratislava
831 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/65422408
Fax:  02/60292525

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Banská Bystrica

Jegorovova 29B
Banská Bystrica
97401

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava

Jeséniova 17
Bratislava
83101

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/582 82 421, 02/582 82 446
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7
Nitra
94901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice

Rumanova 14
Košice
04053

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/6324895
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina

Legionárska 5
Žilina
01205

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/5075111, 041/5075115
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam