Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Slovenský hydrometerologický ústav

Jeséniova 17
Bratislava
833 15

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 (0) 2 59 415 111
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam