Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Botanická 17
Bratislava - Karlova Ves
84213

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/60257211, 212
Fax:  02/60257242

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam