Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12
Bratislava - Staré Mesto
81266

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/59266111, 115
Fax:  /59266111

Úradné hodiny:

8:00-15:30
8:00-15:30
8:00-15:30
8:00-15:30
8:00-15:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam