Ústredný portál verejnej správy

Zriadenie schránky

Občan a štát

Elektronická schránka sa právnickej osobe SR zriadi automaticky a bezodplatne, po tom, ako sa zriaďovateľ dozvie o vzniku právnickej osoby. Informácie o vzniku právnickej osoby sprístupňuje zriaďovateľovi Štatistický úrad Slovenskej republiky, na základe údajov zapísaných v Registri právnických osôb, ktorý vedie. V tomto prípade nie je potrebné o zriadenie elektronickej schránky žiadať.

Elektronické schránky právnických osôb sa zriaďujú priebežne od 31. januára 2014.

Pokiaľ ide o právnickú osobu, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, rieši sa zriadenie elektronickej schránky prostredníctvom žiadosti, s tým, že elektronická schránka bude zriadená takejto právnickej osobe do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Do schránky sa dostanete cez funkciu "Prihlásiť sa na portál" v pravom hornom rohu obrazovky.

Identifikátore elektronickej schránky,Ku každej schránke má jej majiteľ informácie a údaje o:

  • identifikátore osoby/majiteľa schránky,
  • dátume a čase zriadenia, aktivácie, deaktivácie a zrušenia schránky,
  • dátume a čase každého prístupu do schránky,
  • dátume a čase zmeny oprávnení k schránke,
  • dátume a čase odoslania a prijatia elektronickej správy spolu s uvedením identifikátora osoby, ktorá sa do schránky prihlásila alebo správu odoslala,
  • subjekte, ktorý je alebo bol, okrem majiteľa schránky oprávnený disponovať so schránkou spolu s rozsahom oprávnení.
 

Dátum poslednej zmeny: 16. 10. 2017
Dátum zverejnenia: 14. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko