Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
snca@nases.gov.sk

Usmernenie ku konaniu o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ÚPVS

Občan a štát

Metodické usmernenie k vydaniu a inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli [.pdf, 423 kB]

UPOZORNENIE! Metodické usmernenie nie je určené pre tie subjekty, ktoré chcú autorizovať elektronické dokumenty kvalifikovanou elektronickou pečaťou vytváranou prostredníctvom vlastného externého certifikovaného zariadenia (čipová karta, USB kľúč a pod., t. j. nie v HSM module Ústredného portálu verejnej správy).

Kvalifikovanú elektronickú pečať je možné na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) vytvárať pomocou kľúčového páru v HSM module ÚPVS integráciou na centrálnu elektronickú podateľňu (CEP) alebo na portáli slovensko.sk v konštruktore správy v elektronickej schránke pomocou tlačidla „Zapečatiť“.

Dátum poslednej zmeny: 24. 3. 2022
Dátum zverejnenia: 30. 5. 2017

Lokalita

  • Slovensko