Ústredný portál verejnej správy

Občan a štát

Občan vo vzťahu k štátu a opačne - vybavenie dokladov, informácie o občianstve, EÚ a právne informácie rôzneho druhu.

Medzi agendami týkajúcimi sa témy občan a štát nájdete odborné informácie o všetkých podstatných druhoch evidencií a informácie o jednotlivých druhoch dokladov.

Nájdete tu napríklad všetko o občianskom, vodičskom či zbrojnom preukaze a cestovných dokladoch. ale aj informácie týkajúce sa prihlásenia sa na pobyt, informácie o matrike či evidencii motorových vozidiel.

Rovnako sa na tomto mieste nachádzajú aj odborné informácie o štátnom občianstve a pobyte cudzincov, o Európskej únii, základných formách občianskych aktivít (referendum, zhromažďovacie, združovacie a petičné právo).

Samostatná agenda je venovaná problematike spotrebiteľov a ich ochrane.

V agende zákon a právo nájdete zase odborné informácie o archivníctve, prístupe k informáciám, ale aj o základných právach a slobodách, poskytovaní právnej pomoci, či rôznych iných právnych informáciách a najdôležitejších zákonoch.

V agende orgány verejnej moci sa dočítate o najvýznamnejších štátnych inštitúciách (parlament, vláda, prezident, súdy, prokuratúra, verejný ochranca práv).  

Dátum poslednej zmeny: 18. 11. 2016
Dátum zverejnenia: 13. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko