Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
redakcia@nases.gov.sk

Subjekt medzinárodného práva, právnická osoba so sídlom mimo SR, fyzická osoba - cudzinec

Občan a štát

Elektronická schránka zahraničnej osoby je elektronická schránka, ktorá sa zriadi subjektu medzinárodného práva, právnickej osobe, ktorá nemá sídlo na území SR, alebo fyzickej osobe, ktorá nie je štátnym občanom SR a nemá miesto podnikania v SR.
ikona vykricnik

Upozornenie

Informácie o právnických osobách, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky a majú zahraničného štatutára, nájdete v agende týkajúcej sa právnických osôb - zahraničný štatutár.

Dátum poslednej zmeny: 17. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 14. 2. 2014