Ústredný portál verejnej správy

Prístup a disponovanie s elektronickou schránkou

Občan a štát

Občan, ktorému bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom a je oprávnený so schránkou disponovať a vstupovať do nej.

Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby je oprávnená fyzická osoba, pre ktorú bola schránka zriadená – jej majiteľ. Okrem majiteľa schránky je na prístup a disponovanie so schránkou fyzickej osoby oprávnená osoba, ktorú majiteľ splnomocní a to v rozsahu ním určenom. 

Splnomocnenie alebo oprávnenie určenej fyzickej, resp. právnickej osoby je možné vykonať prostredníctvom žiadosti Udelenie oprávnenia fyzickej/právnickej osobe na zastupovanie subjektu, ktorá je sprístupnená vo vašej elektronickej schránke v časti Vytvorenie žiadosti (pôvodná verzia schránky) alebo v sekcii Nastavenia v časti Oprávnenia osôb (nová verzia schránky). Po schválení žiadosti je možné vybrať rozsah oprávnení pre splnomocnenú osobu pomocou funkcie elektronickej schránky. 

Žiadosť o udelenie prístupu do elektronickej schránky môžete poslať aj listinne vyplnením príslušného tlačiva, ktoré nájdete v sekcii tlačivá. Listinnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

Súvisiace:

Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2020
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko