Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Európske a medzinárodné právo

Občan a štát

Informácie z oblasti európskeho a medzinárodného práva nájdete na Európskom portáli elektronickej justície.

Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko