Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Súdy EÚ a medzinárodná judikatúra

Občan a štát

Európske súdy

Informácie o európskych súdoch nájdete na Európskom portáli elektronickej justície.

Medzinárodná judikatúra

Informácie o medzinárodnej judikatúre nájdete Európskom portáli elektronickej justície.

Judikatúra súdov EÚ

Judikatúru súdov EÚ je možné vyhľadávať prostredníctvom stránky Curia.

Dátum poslednej zmeny: 31. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2017