Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zákon a právo

Občan a štát

Aj keď len málokto sa môže považovať za odborníka na zákon a právo, predsa len každý by mal mať možnosť byť oboznámený s určitým právnym minimom, ktoré mu môže byť na osoh. Práve také informácie nájdete tu.

Medzi agendami týkajúcimi sa zákona a práva nájdete odborné informácie o základných právach a slobodách, základných právnych kódexoch (Zákonník práce, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník či Trestný zákon). Na tomto mieste každoročne pripravujeme zoznam najvýznamnejších zmien v právnych predpisoch.

Taktiež tu nájdete informácie týkajúce sa slobodného prístupu k informáciám, ako i informácie venujúce sa právnej pomoci (t. j. informácie o súdoch, advokátoch, notároch, exekútoroch, súdnych znalcoch), vrátane informácií o verejnom ochrancovi práv (ombudsmanovi).

V neposlednom rade sa medzi agendami týkajúcimi sa zákona a práva nachádzajú i informácie sťažnostiach, zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, overovaní zahraničných listín a mnoho ďalších užitočných informácií.

Dátum poslednej zmeny: 19. 8. 2013
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko