Ústredný portál verejnej správy

Odhlásenie z trvalého pobytu

Bývanie

Pokiaľ ste sa prihlásili na adresu nového trvalého pobytu, odhlasovať sa zo starej adresy nemusíte. Existujú však výnimky, keď je odhlásenie potrebné vybaviť.


Zodpovedný úrad: Ohlasovňa pobytu/Ministerstvo vnútra SR

Doba vybavenia služby: pár dní

Otázky a odpovede

1. Sťahovanie v rámci Slovenska
2. Sťahovanie do zahraničia
3. Podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu

Sťahovanie v rámci Slovenska

Odhlasovať sa z pôvodnej adresy nemusíte, ak sa sťahujete v rámci územia Slovenska. Odhlásenie z trvalého pobytu za vás vyrieši príslušná ohlasovňa, v ktorej prihlasujete novú adresu. Ohlasovňa má povinnosť zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni predchádzajúceho trvalého pobytu o skončení tohto pobytu.

Sťahovanie do zahraničia

Odhlasovať sa z trvalého pobytu musíte, ak sa rozhodnete vycestovať do zahraničia s cieľom žiť tam natrvalo. Môžete tak urobiť pred alebo po vycestovaním do zahraničia.

Občan musí pri trvalom odsťahovaní zo SR odovzdať svoj občiansky preukaz na oddelení dokladov alebo na zastupiteľskom úrade. Na ďalšie preukázanie totožnosti mu bude slúžiť cestovný pas. Prípade môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu, v ktorom sa uvedie údaj o mieste jeho pobytu v zahraničí a skratka štátu. Pri jeho vybavovaní musí zároveň predložiť potvrdenie o evidovanom pobyte v zahraničí, napr. vodičský preukaz, pobytovú kartu a pod.

Odhlásenie z trvalého pobytu v prípade sťahovania sa do zahraničia môžete vybaviť osobne
v ohlasovni pobytu
alebo elektronicky, v oboch prípadoch je potrebné vyplniť odhlasovací lístok.

Podanie návrhu na zrušenie trvalého pobytu

Na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov môže byť občanovi zrušený trvalý pobyt, a to v prípade, ak:
- občan nemá k budove/jej časti žiadne užívacie právo,
- bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení/obmedzení užívacieho práva.

Návrh je možné podať osobne v ohlasovni pobytu.

Najčastejšie otázky a odpovede:

1. V akom prípade nie je návrh na zrušenie trvalého pobytu možný?
Návrh nemožno podať voči vlastníkovi a spoluvlastníkovi (ich manželovi/manželke a nezaopatrenému dieťaťu), občanovi so zriadeným vecným bremenom doživotného užívania nehnuteľnosti.

2. Môžem odhlásiť seba a zároveň aj svoju celú rodinu?
Áno, podať odhlásenie môžete za seba alebo za seba a svoju rodinu. Podmienkou v druhom prípade je, že odhlasujete celú rodinu spoločne. Viac informácií: e-služba, osobné vybavenie v ohlasovni.

Dátum poslednej zmeny: 17. 3. 2021
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.